Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Co mogę uzyskać z tytułu ochrony przed anulowaniem biletów?

Ochrona przed anulowaniem biletów gwarantuje zwrot kosztów biletów na wydarzenia, które zostały nabyte przy użyciu konta Revolut. Ochroną objęte są wyłącznie bilety na wydarzenia, które odbywają się na terenie Europy lub w kraju, w którym zarejestrowane jest Twoje konto.

Jeśli nie możesz wziąć udziału w wydarzeniu z powodu wystąpienia nagłej i nieoczekiwanej okoliczności (lista kwalifikujących się okoliczności znajduje się w Regulaminie), której nie można było przewidzieć w momencie zakupu biletu, zostanie Ci zwrócona wartość nominalna zakupionego biletu (lub zakupionych biletów) albo jej część, do 1000 EUR w ramach jednego roszczenia. Maksymalna kwota, jaką możesz otrzymać w okresie 12 miesięcy wynosi 1000 EUR.

Ochrona anulowania biletów jest dostępna tylko dla użytkowników Plus, Premium i Metal lub Ultra w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Zwróć uwagę, że jest to jedynie streszczenie warunków polisy ubezpieczeniowej. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie. Aby go znaleźć, wybierz w dolnym menu aplikacji opcję Więcej, kliknij kafelek Ubezpieczenie, kliknij Zakupy, wybierz rodzaj ubezpieczenia i kliknij przycisk Wszystkie dokumenty.