Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

W jakich przypadkach nie przysługuje mi ochrona zakupów?

Ochrona zakupów nie obejmuje następujących sytuacji:

 • pierwsze 50 EUR każdego roszczenia;
 • normalne zużycie przedmiotu;
 • celowe uszkodzenie przedmiotu przez użytkownika;
 • uszkodzenie przedmiotu wynikające z wad produkcyjnych;
 • kradzież lub uszkodzenie przedmiotu wynikające z niezachowania należytej ostrożności lub pozostawienia go bez nadzoru lub poza zasięgiem użytkownika;
 • kradzież przedmiotu, która nie została zgłoszona na policję w ciągu 48 godzin lub w możliwie jak najkrótszym czasie od jej wykrycia, i bez sporządzenia pisemnego raportu;
 • konfiskata lub zniszczenie przedmiotu przez organ rządowy, celny lub publiczny;
 • koszt przedmiotu, który można odzyskać z dowolnego innego źródła;
 • kradzież lub uszkodzenie następujących przedmiotów: biżuterii, kamieni szlachetnych, rzadkich i szlachetnych monet lub znaczków; przedmiotów unikatowych, w tym antyków, dzieł sztuki i futer; gotówki lub jej ekwiwalentów (w tym czeków podróżnych); akcji, obligacji, kuponów, wszelkiego rodzaju papierów wartościowych i ich odpowiedników; biletów; usług; książek; zwierząt i roślin; towarów konsumpcyjnych i łatwo psujących się; żywności i napojów; artykułów ochrony zdrowia; przedmiotów naprawianych lub odrestaurowanych; przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży w ramach likwidacji; pojazdów i ich części; gruntów i budynków; przedmiotów trwale związanych z domem, biurem lub pojazdami; danych cyfrowych do przeglądania lub pobierania on-line (w tym plików, muzyki, filmów, zdjęć, oprogramowania); towarów zakupionych w celu dalszej sprzedaży lub wykorzystania do celów zawodowych; broni, nielegalnych substancji odurzających, towarów podrobionych i innych towarów podlegających konfiskacie celnej; produktów zakupionych na stronach peer-to-peer, chyba że od sprzedawcy komercyjnego; wszelkich przedmiotów nieopłaconych w całości i natychmiastowo na konto, takich jak przedmioty zakupione w ramach planów płatności (nawet jeśli plan płatności jest płatny na konto);
 • przedmioty odrestaurowane;
 • uszkodzenia kosmetyczne lub wszelkie uszkodzenia, które nie mają wpływu na funkcjonalność urządzenia;
 • koszty wysyłki przedmiotu do Qover powyżej 50 EUR.

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie. Aby go znaleźć, przejdź w aplikacji do sekcji Więcej → Ubezpieczenie → Ubezpieczenie zakupów → Anulowanie wydarzenia i podróży → Wszystkie dokumenty.