Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak mogę pobrać potwierdzenie posiadania konta?

Dokument potwierdzenia konta zawiera następujące informacje:

  • dane właściciela konta (imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres),
  • status konta,
  • data otwarcia konta,
  • numer referencyjny konta,
  • kod BIC,
  • numer IBAN dla wszystkich kont.

Aby uzyskać potwierdzenie konta:

  1. Przejdź do sekcji Profil w lewym górnym rogu.
  2. Stuknij Konto.
  3. Wybierz opcję Dokumenty.
  4. Wybierz Konto osobiste i stuknij Potwierdzenie konta.

Nie wystawiamy dokumentów w wersji papierowej ani nie potwierdzamy ich pieczęciami. Wszystkie wyciągi i dokumenty potwierdzające są generowane elektronicznie.