Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak mogę pobrać wyciąg z konta dla konkretnej waluty?

Wyciągi z konta można pobrać dla dowolnej dostępnej waluty. Znajdują się w nich następujące informacje:

  • dane właściciela konta (imię i nazwisko oraz adres),
  • lokalne i międzynarodowe dane konta w postaci kodu BIC i numeru IBAN,
  • bilans,
  • transakcje oczekujące, zrealizowane i zwrócone,
  • transakcje w Pocketach osobistych i grupowych.

Aby uzyskać wyciąg z konta dla określonej waluty:

  1. W dolnym menu stuknij opcję Start.
  2. Stuknij znajdujący się pod saldem przycisk Konta i wybierz żądaną walutę.
  3. Stuknij przycisk Więcej (...) i wybierz opcję Wyciąg.
  4. Wybierz przedział czasowy i typ dokumentu (PDF lub Excel) i stuknij opcję Wygeneruj.

Nie wystawiamy dokumentów w wersji papierowej ani nie potwierdzamy ich pieczęciami. Wszystkie wyciągi i dokumenty potwierdzające są generowane elektronicznie.