Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak mogę pobrać zestawienie kart?

Zestawienie kart zawiera następujące informacje:

  • wszystkie Twoje karty Revolut,
  • adresy dostawy kart,
  • daty ważności kart,
  • dane osobowe posiadaczy kart (imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail i adres zamieszkania),
  • numer referencyjny konta.

Aby uzyskać zestawienie kart:

  1. Przejdź do sekcji Profil w lewym górnym rogu ekranu.
  2. Stuknij Konto.
  3. Wybierz sekcję Dokumenty.
  4. Stuknij Ogólne i wybierz Potwierdzenie karty.

Nie wystawiamy dokumentów w wersji papierowej ani nie potwierdzamy ich pieczęciami. Wszystkie wyciągi i dokumenty potwierdzające są generowane elektronicznie.