Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak mogę pobrać wyciąg za obrót towarami?

Wyciąg dotyczący towarów zawiera następujące informacje:

  • dane właściciela konta (imię i nazwisko oraz adres),
  • bilans,
  • transakcje na koncie w wybranym okresie.

Aby wygenerować wyciąg dotyczący towarów:

  1. Przejdź do sekcji Inwestycje w menu głównym.
  2. Stuknij Więcej (…).
  3. Wybierz Dokumenty.
  4. Stuknij Towary i wybierz Wyciąg z konta.

Nie wystawiamy dokumentów w wersji papierowej ani nie potwierdzamy ich pieczęciami. Wszystkie wyciągi i potwierdzenia są generowane elektronicznie.