Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak mogę pobrać wyciąg z konta na oszczędności?

Wyciągi z konta na oszczędności zawierają następujące informacje:

  • dane właściciela konta (imię, nazwisko i adres),
  • saldo początkowe,
  • łączna kwota wpłat,
  • łączna kwota wypłat,
  • łączna kwota naliczonych odsetek.

Aby wygenerować wyciąg z konta na oszczędności:

  1. Przejdź do ekranu głównego, stukając Start w dolnym menu.
  2. Stuknij przycisk Konta pod swoim saldem.
  3. Wybierz konto w sekcji Oszczędności.
  4. Stuknij (…) Więcej i wybierz opcję Wyciąg.
  5. Wybierz okres, a następnie stuknij przycisk Wygeneruj.

Nie wystawiamy dokumentów w wersji papierowej ani nie potwierdzamy ich pieczęciami. Wszystkie wyciągi i dokumenty potwierdzające są generowane elektronicznie.