Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak mogę pobrać potwierdzenie transakcji lub zasilenia konta?

Możesz pobrać wyciąg dla każdej transakcji, w tym płatności kartą, zasilenia, przelewu lub wymiany waluty.

Dokument taki zawiera następujące informacje:

  • dane właściciela konta (imię i nazwisko oraz adres),
  • dane konta (numer IBAN oraz numer konta),
  • szczegóły transakcji (data, opis i kwota).

Aby pobrać wyciąg z transakcji:

  1. Przejdź do sekcji Transakcje.
  2. Wybierz żądaną transakcję.
  3. Stuknij Pobierz.

Gdy dokument będzie gotowy, zostanie wyświetlony na ekranie. Obecnie możemy generować wyłącznie wyciągi dla poszczególnych transakcji. Nie ma możliwości wygenerowania jednego dokumentu dla kilku wybranych transakcji.

Alternatywnie możesz uzyskać wyciąg ze wszystkich transakcji zrealizowanych w danym okresie. Aby to zrobić, kliknij tutaj.

Aby dowiedzieć się, jak wygenerować wyciąg ze wszystkich transakcji w danej walucie zrealizowanych w wybranym okresie, przeczytaj nasz artykuł pomocy.

Nie wystawiamy dokumentów w wersji papierowej ani nie potwierdzamy ich pieczęciami. Wszystkie wyciągi i dokumenty potwierdzające są generowane elektronicznie.