Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak mogę pobrać zestawienie opłat?

Zestawienie opłat zawiera informacje o wszystkich opłatach za usługi związane z Twoim kontem Revolut w danym okresie. Obecnie dostępne są zestawienia opłat za rok 2020 i lata późniejsze.

Zestawienie opłat zawiera następujące informacje:

  • Wypłacone odsetki
  • Pobrane opłaty za wymianę walut
  • Opłaty za przelewy lub transakcje handlowe
  • Opłaty za plany płatne
  • Liczba transakcji kartą i związane z nimi opłaty

Wygenerowanie zestawienia opłat

  1. Kliknij Profil w lewym górnym rogu ekranu.
  2. Stuknij Konto i wybierz Dokumenty.
  3. Wybierz Konto osobiste.
  4. Kliknij Zestawienie opłat.

Nie wystawiamy dokumentów w wersji papierowej ani nie potwierdzamy ich pieczęciami. Wszystkie wyciągi i dokumenty potwierdzające są generowane elektronicznie.