Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak mogę pobrać dokument z wnioskiem o dostęp do danych osobowych?

Wniosek o dostęp do danych osobowych zawiera następujące informacje:

  • dane właściciela konta (imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail i adres zamieszkania);
  • dane kart Revolut: częściowo zakryty numer PAN (Primary Account Number), w tym pierwsze 6 cyfr i ostatnie 4, data ważności oraz adres dostawy;
  • dane karty, której użyto do zasilenia konta: 4 ostatnie cyfry, data ważności oraz adres rozliczeniowy;
  • dane urządzenia powiązanego z kontem Revolut.

Aby wygenerować wniosek o dostęp do danych osobowych:

  1. Przejdź do sekcji Profil w lewym górnym rogu ekranu głównego aplikacji.
  2. Stuknij Konto i wybierz sekcję Dokumenty.
  3. Stuknij Ogólne i wybierz Wniosek o dostęp do danych osobowych.

Nie wystawiamy dokumentów w wersji papierowej ani nie potwierdzamy ich pieczęciami. Wszystkie wyciągi i dokumenty potwierdzające są generowane elektronicznie.