Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak mogę pobrać wyciągi i raporty z obrotu giełdowego?

Wyciągi z konta transakcyjnego zawierają następujące informacje:

 • dane właściciel konta (imię i nazwisko oraz adres),
 • podsumowanie konta,
 • struktura portfela,
 • transakcje.

Rachunki zysków i strat zawierają następujące informacje:

 • dane właściciela konta (imię i nazwisko oraz adres),
 • numer konta,
 • wybrany okres,
 • zrealizowany zwrot,
 • podsumowanie dywidend.

Aby wygenerować któryś z opisanych wyżej wyciągów:

 1. Przejdź do sekcji Inwestycje w menu u dołu ekranu.
 2. Stuknij Więcej (…), a następnie Dokumenty.
 3. Wybierz opcję Akcje i wygeneruj Wyciąg z konta lub Rachunek zysków i strat.

Zestawienia kosztów i opłat zawierają następujące informacje:

 • dane właściciela konta (imię i nazwisko oraz adres),
 • saldo konta,
 • nazwa konta,
 • numer konta,
 • koszty i opłaty związane z usługami inwestycyjnymi,
 • koszty i opłaty związane z instrumentami finansowymi.

Aby uzyskać Zestawienie kosztów i opłat:

 1. Przejdź do sekcji Inwestycje w menu u dołu ekranu.
 2. Stuknij Więcej (...) i wybierz opcję Dokumenty.
 3. Wybierz Akcje i stuknij opcję Zestawienie kosztów i opłat.

Nie wystawiamy dokumentów w wersji papierowej ani nie potwierdzamy ich pieczęciami. Wszystkie wyciągi i dokumenty potwierdzające są generowane elektronicznie.