Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Gdzie znajdę dane swojego konta lub numer IBAN?

Aby uzyskać dostęp do swojego numeru IBAN, kodu BIC i innych danych konta:

  • Przejdź do ekranu Start.
  • Kliknij swoje całkowite saldo i wybierz dane konto walutowe.
  • Kliknij przycisk z trzema kropkami „...”, aby otworzyć menu
  • Wybierz Szczegóły.

Numer BIC oraz kod SWIFT pośredników również znajdziesz w danych do przelewów międzynarodowych. Nie możemy jednak ujawnić żadnych innych danych banków pośredniczących.

Korzystając z opcji Szczegóły, możesz również zmienić nazwę swojego konta walutowego, usunąć/zdezaktywować je lub dodać nowe.

Jeśli nie możesz znaleźć danych konta w konkretnej walucie, przeczytaj <ten artykuł o rodzajach oferowanych kont.