Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak migracja do oddziału wpływa na konta wspólne?

Czy moje konto wspólne również będzie miało numer IBAN, gdy konto osobiste zostanie przeniesione do lokalnego oddziału?

Tak, jeśli masz w Revolut konto wspólne, powiązany z nim litewski numer IBAN zostanie zmienione na lokalny numer IBAN po migracji.

Co stanie się z moim kontem wspólnym, jeśli nie zechcę przenieść się do lokalnego oddziału?

Migracja nastąpi automatycznie, a Ty otrzymasz lokalny numer IBAN zarówno dla konta osobistego, jak i wspólnego. Jeśli nie chcesz wziąć udziału w migracji, zamknij konto przed jej rozpoczęciem.

Moje konto należy do oddziału lokalnego. Czy mogę otworzyć konto wspólne z kimś, kto nie należy do tego oddziału?

Niestety obie osoby korzystające z konta wspólnego muszą być zarejestrowane w tym samym podmiocie lub oddziale, aby móc założyć konto wspólne. Przenosimy wszystkich kwalifikujących się klientów z do lokalnego oddziału. Nie wszyscy klienci zostaną przeniesieni w tym samym czasie, ale migracja nastąpi dla wszystkich spełniających warunki klientów.

Moje konto nie należy do oddziału. Czy mogę otworzyć konto wspólne z kimś, kto należy do oddziału?

Niestety obie osoby korzystające z konta wspólnego muszą być zarejestrowane w tym samym podmiocie lub oddziale, aby móc założyć konto wspólne. Przenosimy wszystkich kwalifikujących się klientów z do lokalnego oddziału. Nie wszyscy klienci zostaną przeniesieni w tym samym czasie, ale migracja nastąpi dla wszystkich spełniających warunki klientów. Jeśli chcesz założyć konto z kimś, kto należy już do lokalnego oddziału, poczekaj na przeniesienie swojego konta.

Czy obie osoby korzystające z konta wspólnego muszą należeć do tego samego oddziału?

Tak, każde z właścicieli konta musi należeć do tego samego podmiotu lub oddziału. Możliwe, że nie uda nam się przenieść wszystkich klientów w tym samym czasie, ale proces trwa dla wszystkich spełniających warunki klientów.

Jeśli chcesz założyć konto z kimś, kto należy już do lokalnego oddziału, poczekaj na przeniesienie swojego konta.

Co stanie się z dotychczasowym numerem IBAN przypisanym do mojego konta wspólnego przed migracją do lokalnego oddziału?

Numer pozostanie aktywny jeszcze przez jakiś czas dla płatności cyklicznych i poleceń zapłaty, jeśli takie zostały zaplanowane na koncie.

Czy nadal mogę otrzymywać środki na dotychczasowy numer IBAN powiązany z kontem wspólnym przed migracją do lokalnego oddziału?

Nie możesz już ręcznie wysyłać ani otrzymywać środków za pośrednictwem starego numeru IBAN. Jeżeli jednak na Twoim koncie są zaplanowane płatności cykliczne lub polecenia zapłaty, numer pozostanie aktywny jeszcze przez jakiś czas.

Jeśli wykorzystujesz konto wspólne do realizacji takich rodzajów płatności, zaktualizuj dane płatnicze, aby mieć pewność, że płatności będą nadal realizowane.