Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Tworzenie polecenia zapłaty

Polecenie zapłaty polega na upoważnieniu innej osoby lub firmy do pobierania środków z Twojego konta bankowego w regularnych odstępach czasu. Korzysta się z nich zazwyczaj do opłacania rachunków za mieszkanie lub spłaty kredytu hipotecznego. Polecenia zapłaty są dostępne wyłącznie dla przelewów w EUR.

Jak utworzyć polecenie zapłaty?

  1. Przejdź do ustawień profilowych (ikona z  inicjałami lub zdjęciem profilowym w lewym górnym rogu ekranu głównego).
  2. Wybierz opcję Konto.
  3. Kliknij Dane konta.
  4. Stuknij EUR.
  5. Wybierz opcję Udostępnij, aby przekazać dane swojego konta lokalnego Revolut.

Opłaty i limity

Utworzenie oraz realizacja polecenia zapłaty w Revolut jest całkowicie bezpłatna. Możesz utworzyć dowolną liczbę poleceń zapłaty. Maksymalna kwota płatności w ramach pojedynczego polecenia zapłaty wynosi 5000 EUR.

Problem z poleceniem zapłaty

Aby zmienić szczegóły polecenia zapłaty, otwórz zakładkę zaplanowanych płatności. Więcej informacji na temat zarządzania poleceniami zapłaty znajdziesz w tym artykule.

Aby uzyskać pomoc w realizacji polecenia zapłaty, przejdź do zakładki Zaplanowane płatności lub przejdź do historii transakcji i kliknij zrealizowany przelew.

Więcej informacji na poleceń zapłaty znajdziesz w tym artykule.