Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Co to jest limit uzasadnionego wykorzystania?

Limit uzasadnionego wykorzystania to ustalony przez Revolut próg kwotowy, który ma zastosowanie do wszystkich transakcji wymiany dokonywanych w aplikacji. Limit obejmuje zarówno waluty FIAT, kryptowaluty, jak i metale szlachetne.

Limity są ustawiane w każdym miesiącu kroczącym, co oznacza, że limit odnowi się w dniu, w którym utworzono konto lub zmieniono plan na inny.

Możesz sprawdzić obowiązujący limit uzasadnionego wykorzystania i datę jego wyzerowania w sekcji Twój plan w swoim profilu.

W zależności od Twojego planu obowiązuje następujący limit uzasadnionego wykorzystania oraz opłata za wymianę walut po jego przekroczeniu:

Plan Standard

5000zł — limit wymiany walut; 1% — opłata za przekroczenie limitu

Plus

Limit 15000 zł i obniżona opłata w wysokości 0,5% po jego przekroczeniu

Premium, Metal i Ultra

Brak limitów uzasadnionego wykorzystania.