Zišla by sa vám pomoc?

Stačí zadať otázku nižšie a odpoveď máte hneď.

Ako môžem zatvoriť spoločný účet?

Vy alebo druhý držiteľ účtu môžete spoločný účet zrušiť priamo v aplikácii. Najprv musíte zostatok na účte znížiť na nulu. Každý držiteľ účtu môže bez súhlasu toho druhého vybrať časť zostatku alebo celý zostatok na účte. Nezabudnite na prípadné naplánované alebo opakované platby.

Ak chcete zrušiť spoločný účet v aplikácii:

  1. V dolnom menu prejdite Domov.
  2. Vyberte Účty pod zostatkom a ťuknite na položku Spoločný.
  3. Ťuknite na položku ... Ďalšie a vyberte Podrobnosti.
  4. Posuňte sa nadol a vyberte možnosť Zrušiť spoločný účet.

Po zrušení spoločného účtu deaktivujeme karty oboch držiteľov účtu. Ale nič sa nedeje, svoj osobný účet budete môcť naďalej používať.