Zišla by sa vám pomoc?

Stačí zadať otázku nižšie a odpoveď máte hneď.

Ako skryjem alebo deaktivujem účet v cudzej mene?

Účty so zostatkom je možné deaktivovať, zatiaľ čo účty bez zostatku je možné skryť (okrem hlavnej meny).

Skryté účty sa prestanú zobrazovať v zozname účtov. Naopak deaktivované účty, na ktorých ešte máte prostriedky, sa nebudú zohľadňovať pri výdavkoch, ale budú viditeľné v zozname účtov (bledšou farbou).

Ak chcete skryť alebo zrušiť účet, postupujte podľa týchto krokov:

Z domovskej obrazovky aplikácie ťuknite na Účty pod zostatkom → potiahnite prstom doľava na menu, ktorú chcete odstrániť → ťuknite na Skryť alebo Deaktivovať.

Ak chcete znova aktivovať skrytý účet, prejdite na domovskú obrazovku aplikácie → ťuknite na Účty pod zostatkom → ťuknite na šípku smerom nadol vedľa aktuálne vybranej meny → + Nový → vyberte účet.

Ak chcete znova aktivovať deaktivovaný účet, prejdite na domovskú obrazovku aplikácie → ťuknite na Účty pod zostatkom → ťuknite na šípku smerom nadol vedľa aktuálne vybranej meny → ťuknite na účet → Aktivovať.