Behöver du hjälp?

Ställ bara din fråga nedan för att få svar.

Är mina pengar säkra?

Hur Revolut skyddar dina pengar varierar beroende på vilken Revolut-enhet du är registrerad hos. Du kan ta reda på vilken Revolut-enhet du är registrerad hos genom att:

  1. Öppna Revolut-appen
  2. Klicka på din profilikon på hemskärmen
  3. Bläddra längst ned på sidan

Om du är registrerad hos enheten Revolut Bank UAB:

Nästan alla insättningar i Revolut Bank UAB är försäkrade av den litauiska statens insättnings- och investeringsförsäkring för företag (VĮ ”Indėlių ir investicijų draudimas”). Detta innebär att den litauiska statens insättnings- och investeringsförsäkring för företag ska betala ut ersättning för insättningsförsäkringen till insättarna om en försäkrad insättning inte kan återbetalas till följd av Revolut Bank UAB:s oförmåga att uppfylla sina ekonomiska skyldigheter. Det maximala försäkringsersättningsbeloppet för insättningar hos Revolut Bank UAB för en enskild insättare är 100 000 EUR. Beräkningen av beloppet på insättningsförsäkringsersättningen sker genom en sammanställning av alla insättningar som Revolut Bank UAB innehar. Observera att försäkringen inte täcker alla insättningar. Mer information om insättningsförsäkringen hittar du här.

Om du är registrerad hos enheten Revolut LTD:

Som en institution för elektroniska pengar är vi skyldiga att ”skydda” de pengar vi mottar från (eller för) kunder som dig.

”Skyddsåtgärder” innebär att vi sätter in de pengar vi får från dig (eller för dig) till ett bankkonto tillhörande kunden. Vi håller medlen i dessa kundkonton för din räkning. Vi har kundkonton med en rad stora banker (som uppfyller våra och myndigheters krav).

Dessa skyddsåtgärder skyddar dig om Revolut skulle bli insolvent. Dessa konton används till att betala ut medel till dig (och våra andra kunder) före någon annan.

Den brittiska insättningsgarantin täcker inte dina pengar eftersom kontot som du har hos oss är ett konto för elektroniska medel (inte ett bankkonto).