Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Парите ми в безопасност ли са?

Начинът, по който Revolut съхранява парите ви, варира в зависимост от структурата на Revolut, в която сте регистрирани. Можете да разберете към коя структура на Revolut сте регистрирани:

  1. като отворите приложението Revolut
  2. Докоснете иконата на вашия профил на началния екран
  3. Отидете до долната част на страницата

Ако сте регистрирани в дружеството Revolut Bank UAB:

Почти всички депозити в Revolut Bank UAB са застраховани от литовското държавно дружество „Застраховане на депозити и инвестиции“ (VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“). Това означава, че ако застрахован депозит не бъде върнат в резултат на невъзможността на Revolut Bank UAB да изпълни финансовите си задължения, литовското държавно дружество „Застраховане на депозити и инвестиции“ изплаща на вложителите обезщетението за застраховане на депозити. Максималният размер на застрахователното обезщетение за депозити в Revolut Bank UAB за един вложител е 100 000 EUR. Размерът на компенсацията за застраховане на депозитите се определя чрез сумиране на всички депозити, държани в Revolut Bank UAB. Моля, имайте предвид, че някои депозити не са застраховани. Повече подробности относно застраховането на депозитите можете да намерите тук.

Ако сте регистрирани в дружеството Revolut LTD:

Като институция за електронни пари от нас се изисква да „пазим" парите, които получаваме от (или за) клиенти като вас.

„Защита“ (Safeguarding) означава, че депозираме парите, които получаваме от вас (или за вас), в банкова сметка за пари на клиенти. Парите в тези клиентски сметки се държат от нас от ваше име. Имаме клиентски сметки в редица големи банки (които отговарят на нашите изисквания и на изискванията на нашия регулаторен орган).

Защитата ви предпазва, защото ако Revolut изпадне в несъстоятелност, парите в тези сметки ще бъдат използвани за изплащане на обезщетения на вас (и на други наши клиенти) преди всички останали.

Тъй като сметката, която притежавате при нас, е сметка за електронни пари (а не банкова сметка), парите ви не са обхванати от Схемата за компенсации за финансови услуги.