Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης ομολόγων

Τα πλεονεκτήματα της προσθήκης ομολόγων στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Διατήρηση κεφαλαίου

Σε αντίθεση με τις μετοχές, τα μη περίπλοκα ομόλογα θα πρέπει να επιστρέψουν το κεφάλαιο κατά την ημερομηνία λήξης. Επιπλέον, έχουν υψηλότερη προτεραιότητα από τις μετοχές, καθώς οι κατόχοι ομολόγων πρέπει να εξοφληθούν πλήρως πριν οι μέτοχοι αρχίσουν να λαμβάνουν χρήματα (κατά τη διάρκεια διαδικασίας εκκαθάρισης ή πτώχευσης).

Σταθερές πηγές εισοδήματος

Τα περισσότερα ομόλογα (ιδίως τα ομόλογα σταθερού εισοδήματος, που είναι η κυρίαρχη κατηγορία) έχουν σταθερό χρονοδιάγραμμα και ποσό πληρωμών μέχρι τη λήξη τους.

Πλεονεκτήματα διαφοροποίησης και αντιστάθμισης κινδύνων

Τα ομόλογα τείνουν να έχουν χαμηλή συσχέτιση με τις μετοχές, πράγμα που σημαίνει ότι η προσθήκη ομολόγων στο χαρτοφυλάκιό σας συμβάλλει στη διαφοροποίησή του. Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις οικονομικής επιβράδυνσης (όταν οι μετοχές υποαποδίδουν), τα ομόλογα τείνουν να αποδίδουν καλύτερα από τα χρεόγραφα. Αυτό οφείλεται στη μείωση των επιτοκίων που είναι συνήθως το αποτέλεσμα της αργής ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τις συναλλαγές χρηματοοικονομικών μέσων, διαβάστε την Περιγραφή Κινδύνων.