Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Πιστωτική αξιολόγηση ομολόγων

Η αξιολόγηση των ομολόγων αποτελεί μέτρο της πιστοληπτικής ικανότητας ενός ομολόγου, δηλαδή πόσο πιθανό είναι να αποπληρωθεί το δάνειο. Πραγματοποιείται από ιδιωτικούς οργανισμούς αξιολόγησης, όπως η Moody’s, η S&P και η Fitch, και μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να εκτιμήσουν τον κίνδυνο μιας επένδυσης σε ομόλογα. Τα ομόλογα επενδυτικού βαθμού αξιολογούνται από «AAA» έως «BBB-» από τη Standard & Poor's και τη Fitch, και από «Aaa» έως «Baa3» από τη Moody’s.

Τα ομόλογα με χαμηλή αξιολόγηση είναι γνωστά ως 'junk bonds' ή «ομόλογα υψηλής απόδοσης». Όσο υψηλότερη είναι η αξιολόγηση ενός ομολόγου, τόσο χαμηλότερο είναι συνήθως και το επιτόκιο, λόγω του χαμηλότερου κινδύνου. Αντίστοιχα, ισχύει το αντίθετο για τα ομόλογα με χαμηλή αξιολόγηση.

Στη Revolut, παρέχουμε τις αξιολογήσεις της Fitch. Οι ορισμοί για κάθε αξιολόγηση παρέχονται εντός της εφαρμογής για κάθε ομόλογο που έχει αξιολογηθεί.

Για να δείτε αυτούς τους ορισμούς:

  1. Πατήστε το ομόλογο
  2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή «Αξιολογήσεις Fitch»
  3. Πατήστε «Προβολή όλων»