Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Βασικές πληροφορίες για τα ομόλογα

Το ομόλογο είναι ένα χρηματοπιστωτικό όργανο σταθερού εισοδήματος που αντιπροσωπεύει ένα δάνειο που παρέχεται από έναν επενδυτή σε έναν δανειολήπτη. Χρησιμοποιούνται από κυβερνήσεις και εταιρείες για χρηματοδοτικούς σκοπούς, αντί για ένα τυπικό τραπεζικό δάνειο. Ο εκδότης του ομολόγου λαμβάνει το απαραίτητο κεφάλαιο κατά τη φάση έκδοσης του ομολόγου. Οι επενδυτές λαμβάνουν περιοδικά τόκους (τοκομερίδιο) μέχρι την ημερομηνία λήξης, κατά την οποία επιστρέφεται το κεφάλαιο του ομολόγου.

Πληρωμές τοκομεριδίου

Συνήθως, τα τοκομερίδια πληρώνονται ετησίως, αλλά η συχνότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το ομόλογο.

Για να δείτε την επόμενη ημερομηνία τοκομεριδίου ενός ομολόγου:

  1. Πατήστε πάνω στο συγκεκριμένο ομόλογο
  2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στη σελίδα με τις λεπτομέρειες του περιουσιακού στοιχείου

Το ποσό που θα λάβετε εξαρτάται από το ποσό που θα αγοράσετε.

Η Revolut προσφέρει:

  • Κρατικά ομόλογα 
  • Εταιρικά ομόλογα

Τα εταιρικά ομόλογα εκδίδονται από ιδιωτικές εταιρείες, ενώ τα κρατικά ομόλογα περιλαμβάνουν το «δημόσιο» χρέος. Μια υποκατηγορία κρατικών ομολόγων είναι τα ομόλογα οργανισμών και ημικρατικά ομόλογα, τα οποία είναι ομόλογα ειδικού σκοπού, που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα έργα υποδομής, έρευνας και ανάπτυξης ή άλλα έργα κοινωνικής πρόνοιας.