Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Διαφορά μεταξύ της αγοράς ομολόγου και μετοχής της ίδιας εταιρείας

Όταν αγοράζετε μετοχές μιας εταιρείας, αποκτάτε ένα μέρος της ιδιοκτησίας της. Αυτό σημαίνει ότι βασίζεστε σε ενδεχόμενα μερίσματα ή στην αύξηση της τιμής της μετοχής για να πραγματοποιήσετε κέρδη, αλλά ταυτόχρονα εκτίθεστε στον κίνδυνο πτώσης της τιμής της μετοχής.

Όταν αγοράζετε ένα εταιρικό ομόλογο, γίνεστε πιστωτής της, καθώς της δανείζετε μετρητά. Ως αντάλλαγμα για αυτό το δάνειο, λαμβάνετε περιοδικούς τόκους (τοκομερίδιο) μέχρι την ημερομηνία λήξης, κατά την οποία επιστρέφεται το κεφάλαιο του ομολόγου. Συνήθως, τα ομόλογα προσφέρουν πιο προβλέψιμο εισόδημα με χαμηλότερο ρίσκο, ενώ οι μετοχές προσφέρουν δυνητικά υψηλότερες αποδόσεις με υψηλότερο ρίσκο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τις συναλλαγές χρηματοπιστωτικών μέσων, διαβάστε την Περιγραφή Κινδύνων.