Reikia pagalbos?

Kad gautum atsakymą, tiesiog įvesk savo klausimą pateiktame langelyje.

Persigalvojau – kaip atsisakyti kredito sutarties?

Pagal įstatymą numatytas 2 kalendorinių dienų persigalvojimo laikotarpis, per kurį galima nutraukti vartojimo kredito sutartį dėl bet kokios priežasties, nemokant jokių palūkanų ar kitų mokesčių. Tai taikoma vartojimo paskoloms ir kredito limitui.

Paskolų atveju:

Per 2 dienas nuo kredito išmokėjimo turėsi grąžinti visą programėlėje gautą kredito sumą. Tai galima padaryti pasinaudojant paskolos grąžinimo funkcija, esančia programėlės paskolų valdymo ekrane. Jei nori padengti visą paskolą, paskolos valdymo ekrane bakstelėk „Grąžinti“.

Kredito limito atveju:

Jei per 2 dienas nuo kredito išmokėjimo nuspręsi atšaukti kredito sutartį, pirmiausia turėsi padengti panaudotą kredito likutį (jei panaudojai). Kredito limito likutį gali grąžinti bet kuriuo metu. Jei nori padengti visą panaudotą kredito limitą, kredito limito valdymo ekrane bakstelėk „Grąžinti“.

Atšaukti kredito limitą galima pasinaudojus pokalbio funkcija programėlėje.

Jei pašalinsi arba ištrinsi kredito kortelę iš programėlės, tai nebus laikoma sutarties atšaukimu.

Jei nuspręsi nutraukti vartojimo kredito sutartį per pirmąsias 14 kalendorinių dienų nuo kredito suteikimo, turėsi grąžinti visą suteiktą paskolą arba panaudotą kredito limitą kartu su visomis priskaičiuotomis palūkanomis, kaip numatyta pirmiau minėtose grąžinimo sąlygose.

Netaikysime jokių mokesčių, jeigu atšauktum kredito sutartį anksčiau laiko.

.

.

.