Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak zarządzać automatycznym zasileniem?

Zarządzanie automatycznym zasileniem

Szczegóły dotyczące automatycznego zasilenia możesz aktualizować w dowolnym momencie w aplikacji w sekcji Automatyczne dodawanie środków, naciskając przycisk Zmień i wprowadzając zmiany.

Wyłączenie automatycznego zasilenia

Analogicznie, aby zdezaktywować automatyczne zasilenie konta, otwórz sekcję Automatyczne dodawanie środków, kliknij przycisk Zmień i potwierdź operację przyciskiem Usuń.