Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Moja wpłata za pomocą karty nie powiodła się

Jeśli zasilenie kartą zakończy się niepowodzeniem, spróbuj wpłacić pieniądze przy użyciu Apple lub Google Pay, przelewem bankowym lub inną kartą.

Zasilenia kartą są odrzucane najczęściej z następujących powodów:

Przekroczenie dziennego lub tygodniowego limitu:

Zasilenia kartą podlegają limitom. Wpłaty na konto mogą również podlegać ograniczeniom wynikającym z lokalnych przepisów i regulacji. W przypadku przekroczenia limitów zasilenie kartą może zostać odrzucone. Więcej informacji na temat limitów dla wpłat kartą znajdziesz w tym artykule.

Nieudana autoryzacja 3DS

Zasilenie nie zostało uwierzytelnione za pośrednictwem Twojego banku. Zazwyczaj odbywa się to za pośrednictwem powiadomienia w aplikacji bankowej lub jednorazowego kodu wysłanego w wiadomości SMS.

Płatność odrzucona przez bank zewnętrzny

Jeśli transakcja została odrzucona przez Twój bank, skontaktuj się z nim, aby wyjaśnić sprawę, lub zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się, co dalej.

Niewystarczające środki

Na koncie, z którego chcesz zasilić swoje konto Revolut, nie ma wystarczającej ilości środków.

Problemy techniczne

Problemy techniczne są często chwilowe, dlatego w takim przypadku spróbuj zasilić konto w późniejszym terminie. W międzyczasie zawsze możesz spróbować wpłacić pieniądze za pomocą innej karty lub metody.

Jak sprawdzić, dlaczego wpłata się nie powiodła?

  1. Przejdź do historii transakcji na ekranie głównym aplikacji.
  2. Wybierz nieudaną wpłatę.
  3. Stuknij opcję Uzyskaj pomoc u dołu ekranu, aby uzyskać więcej informacji, w tym wskazówki, jak rozwiązać problem.

Możesz też skontaktować się z naszym zespołem wsparcia klienta.