Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Czy mogę zmienić swój Revtag?

Możesz edytować swój Revtag, klikając obecny Revtag w sekcjiProfil → wybierz ponownie swój Revtag i postępuj zgodnie z instrukcjami.

W każdej chwili możesz wrócić do poprzedniego Revtagu. Pamiętaj jednak, że płatności możesz otrzymać wyłącznie na aktywny Revtag.

Brak możliwości zmiany Revtagu może wynikać z kilku powodów:

  • Osiągnięto już maksymalny limit dwóch dopuszczalnych zmian.
  • Revtag jest już zajęty przez inną osobę.
  • Revtag jest niezgodny z regulaminem.
  • Revtag nie spełnia naszych wymogów formatowania (3–16 znaków, tylko małe litery a–z i cyfry).