Zišla by sa vám pomoc?

Stačí zadať otázku nižšie a odpoveď máte hneď.

Ako si otvoriť spoločný Revolut účet?

Ako otvoriť spoločný účet:

  1. Ťuknite na položku Účty pod zostatkom.
  2. Vyberte možnosť + Pridať nový.
  3. Vyberte možnosť Spoločný účet a postupujte podľa pokynov.

Druhý žiadateľ o účet musí prijať vaše pozvanie.

Požiadavky na obidvoch žiadateľov:

  • Musia byť starší ako 18 rokov.
  • Musia mať osobný Revolut účet a prejsť overením totožnosti.
  • Musia žiť v rovnakej krajine.
  • Musia patriť pod rovnakú entitu Revolutu.
  • Nesmú byť súčasťou iného spoločného účtu v Revolute alebo mať čakajúcu pozvánku k takémuto účtu.

Spoločný účet môžu vlastniť najviac dve osoby. Svoj súčasný osobný účet nemôžete zmeniť na výlučne spoločný účet.

🔍 Ďalšie informácie nájdete v zmluvných podmienkach.