Zišla by sa vám pomoc?

Stačí zadať otázku nižšie a odpoveď máte hneď.

Ako si objednať kartu k spoločnému účtu?

Ako si v aplikácii objednať kartu k spoločnému účtu:

 1. V dolnom menu prejdite Domov.
 2. Ťuknite na Karty (ikona v pravom hornom rohu).
 3. Vyberte možnosť + Pridať novú.
 4. Vyberte možnosť Spoločný a postupujte podľa pokynov.
Každý držiteľ účtu si musí objednať kartu samostatne.

Tu sú ďalšie informácie o našich spoločných účtoch:

 • V aplikácii môžete mať až 6 fyzických kariet a 20 virtuálnych kariet.
 • Fyzické karty môžeme poslať na rôzne doručovacie adresy.
 • Virtuálne karty držitelia účtu nezdieľajú.
 • Váš osobný a spoločný účet sa v aplikácii zobrazujú oddelene.
 • Karty k spoločnému účtu sú dostupné iba v dizajne Standard.

Ak ste stratili kartu k spoločnému účtu alebo vám ju ukradli, môžete ju dočasne zablokovať v aplikácii:

 1. Ťuknite na Karty (ikona v pravom hornom rohu).
 2. Vyberte Spoločný účet a ťuknite na Dočasne zablokovať.
 3. Vyberte Nahradiť a postupujte podľa pokynov na objednanie novej karty.