Zišla by sa vám pomoc?

Stačí zadať otázku nižšie a odpoveď máte hneď.

Ako si môžem stiahnuť obchodné výkazy a súhrny?

Výpis z obchodného účtu obsahuje nasledujúce informácie:

 • údaje držiteľa účtu (meno a adresa),
 • súhrnné informácie o účte,
 • rozpis portfólia,
 • transakcie
 • .

Výkaz ziskov a strát obsahuje tieto údaje:

 • údaje o majiteľovi účtu (meno a adresa),
 • číslo účtu,
 • zvolené obdobie,
 • realizovaný výnos,
 • prehľad dividend.

Ak si chcete stiahnuť výpis uvedený vyššie:

 1. V spodnom menu vyberte možnosť Investície.
 2. Ťuknite na Ďalšie (…) a vyberte Dokumenty.
 3. Zvoľte Akcie a potom Účet alebo Zisky a straty.

Výkaz nákladov a poplatkov zahŕňa tieto údaje:

 • údaje o majiteľovi účtu (meno a adresa),
 • hodnotu účtu,
 • meno priradené k účtu,
 • číslo účtu,
 • náklady a poplatky súvisiace s investičnými službami,
 • náklady a poplatky súvisiace s finančnými nástrojmi.

Ako si stiahnuť Správu o nákladoch a poplatkoch:

 1. V spodnom menu vyberte možnosť Investície.
 2. Ťuknite na možnosť Ďalšie (...) a vyberte Dokumenty.
 3. Zvoľte Akcie a potom Správu o nákladoch a poplatkoch.

Nevystavujeme tlačené dokumenty ani neposkytujeme pečiatky na požadované dokumenty. Všetky výpisy a potvrdenia sú generované elektronicky.