Zišla by sa vám pomoc?

Stačí zadať otázku nižšie a odpoveď máte hneď.

Čo sa stane, ak môj zostatok klesne pod nulu?

Pokúsime sa použiť peniaze z vašich ostatných menových vreciek na dosiahnutie kladného zostatku na účte. Ak na účtoch v ostatných menách nebude dostatok peňazí, požiadame vás, aby ste na účet vložili peniaze nasledujúci deň. Po 7 dňoch začneme uplatňovať procesy súvisiace s vymáhaním pohľadávok, ako je uvedené v našich zmluvných podmienkach.

Čo sa stane, ak po začiatku vymáhania zostane na mojom účte záporný zostatok?

Môžeme ho nahlásiť do registrov dlžníkov, agentúram pre predchádzanie podvodom alebo agentúram pre vymáhanie pohľadávok, čo by mohlo ovplyvniť vašu finančnú situáciu a budúcu spôsobilosť získať úver alebo iné finančné produkty. Ak máte finančné ťažkosti, kontaktujte nás. Vždy sa vám budeme snažiť pomôcť a pokúsime sa vyriešiť vaše prípadné ťažkosti.