Zišla by sa vám pomoc?

Stačí zadať otázku nižšie a odpoveď máte hneď.

Prečo Revolut obmedzuje účty?

Občas vykonávame kontroly vašej finančnej bezpečnosti a zabezpečujeme dodržiavanie platných zákonov a predpisov. Môžeme si vyžiadať dodatočné informácie alebo dokumenty a môžeme dočasne obmedziť niektoré funkcie vášho účtu.

O týchto situáciách sa snažíme informovať transparentne a rýchlo. V záujme urýchlenia tohto procesu odpovedajte na naše správy a poskytnite potrebné informácie v aplikácii čo najskôr. Aby ste predišli prípadným obmedzeniam, prijmite proaktívne opatrenia, ako napríklad:

  • Majte svoje doklady totožnosti vždy aktuálne.
  • Dodržiavajte naše zmluvné podmienky.

Ubezpečujeme vás, že vám pošleme aktuálne informácie prostredníctvom četu v aplikácii alebo e-mailu. Medzitým si prečítajte náš blog o tom, prečo Revolut obmedzuje účty, a dozviete sa viac.

Ďakujeme za trpezlivosť.