Zišla by sa vám pomoc?

Stačí zadať otázku nižšie a odpoveď máte hneď.

Prečo je môj účet dočasne obmedzený?

Naším cieľom je, aby bol váš účet zabezpečený a v súlade s predpismi. Ak je dočasne obmedzený, spravidla musíte postupovať podľa pokynov v aplikácii a poskytnúť údaje potrebné na jeho obnovenie.

Ako regulovaná finančná inštitúcia dodržiavame regulačné požiadavky a vykonávame potrebné kroky, aby sme váš účet čo najskôr obnovili.

Môj účet je dočasne obmedzený

Váš účet môže byť dočasne obmedzený z rôznych dôvodov. Napríklad budete musieť:

  • podniknúť ďalšie kroky na ochranu účtu a zabezpečenie svojich peňazí;
  • nahrať ďalšie dokumenty alebo informácie na overenie svojej totožnosti; (Viac informácií o odosielaní dokumentov nájdete v tejto časti najčastejších otázok v našom Centre pomoci.)
  • overiť zdroj svojich finančných prostriedkov. Viac sa dočítate v odpovediach na tieto najčastejšie otázky v našom Centre pomoci.
  • aktualizovať daňové informácie. Podrobnosti a kroky nájdete tu.

Kroky na obnovenie

Ak je váš účet dočasne obmedzený, odporúčame:

  • postupovať podľa pokynov v aplikácii a poskytnúť všetky chýbajúce údaje;
  • uistiť sa, že všetky nahrané dokumenty sú jasné, platné a nie so skončenou platnosťou;
  • mať pripravené nedávne dokumenty o transakciách na prípadné overenie.

Ďalšie informácie a kroky na riešenie problémov nájdete v týchto najčastejších otázkach.