Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Още помощ за превод по карта

Преводът не е пристигнал

Можете да видите очакваната дата на пристигане и да проследите своя картов превод, като го докоснете във вашата хронология на трансакциите.

Повечето преводи са мигновени, но в редки случаи допълнителните проверки могат да отнемат до 48 часа. Ако преводът е в изчакване повече от 48 часа, той автоматично ще бъде анулиран и сумата ще бъде възстановена във вашата сметка.

Преводът е неуспешен или отказан

Проверете причината, като докоснете превода във вашата хронология на трансакциите.

Отмяна на превод

Докоснете превода в хронологията на трансакциите си, за опции за отмяна.

Преводът беше измама

  1. Незабавно прекратете всякаква комуникация с измамника
  2. Докоснете превода във вашата хронология на трансакциите
  3. Докоснете „Получаване на помощ“
  4. Докоснете „Докладване на този превод като измама“ и следвайте инструкциите на екрана