Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Искам да отменя моя превод към банкова сметка

Проверка на допустимостта на превода 

Преди да отмените даден превод, проверете дали е в състояние „изчакване“. Допустимостта на отмяната зависи от вида на плащането и времето. За да потвърдите, че отговаряте на условията, докоснете трансакцията за достъп до проследяването на преводи.

Отмяна на превод

Ако трансакцията е допустима, в проследяването на превода ще се появи бутон „Отказ“. Въпреки това, ако средствата са били поети от бенефициента или от банките посредници, отмяна няма да е възможна и преводът ще бъде маркиран като „завършен“ в приложението.

Алтернативи за отмяна на превода

Ако отмяна не е възможна, най-добре да поискате от получателя да върне сумата на превода. Грешките в данните на получателя може да доведе до връщане на превода обратно в сметката ви в рамките на 5 работни дни за местни преводи или до 20 работни дни за SWIFT преводи.

Бъдете спокойни, тъй като ще ви дадем насоки, в случай че имате опасения. В случай че подозирате, че преводът, който сте изпратили, е резултат на измама, разгледайте тази статия.