Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Бенефициентът ми не е получил моя банков превод. Какво мога да направя?

Ако бенефициентът не е получил банковия ви превод, проверете дали не е изтекъл срокът (за да проверите сроковете, докоснете тук).

Ако това не е така, за съжаление не можем да направим нищо, за да ускорим прехвърлянето. Ако обаче е надвишен, потвърдете данните за превода с бенефициента и му предоставете потвърждението за превода (За да проверите как да го изтеглите, натиснете тук). Ако преводът ви е върнат, но не се вижда в сметката ви,поискайте потвърждение от банката на получателя и се свържете с нас.

Освен това можете да докоснете превода, за да проверите състоянието му в проследяването на превода.