Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Защо изходящият ми банков превод е върнат?

Когато даден превод е върнат, това означава, че макар и успешно изпратен, той е бил „спрян" по пътя от банка посредник или в крайна сметка отхвърлен от банката получател. Съществуват множество причини, поради които това може да се случи, включително:

  • Неправилни данни: Банката получател може да е отхвърлила превода, ако данните за сметката на получателя не съвпадат.
  • Закрита сметка: Възможно е сметката, по която превеждате, да е закрита от банката получател.
  • Неправилна валута: Някои получатели може да получат превод само в определена валута.
  • Неправилен тип превод: Избраната сметка може да не може да приема определени видове преводи (напр. SWIFT или SEPA).

Причини за съответствие: Възможно е преводът ви да не отговаря на изискванията за съответствие, наложени от една от участващите банки. След като преводът бъде върнат, може да отнеме до 15-20 работни дни, за да постъпи обратно в сметката ви.