Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Защо върнатото плащане за банков превод е по-малко от първоначално изпратената сума?

Въпреки че преводът не е получен успешно от бенефициента и е върнат по сметката ви, когато парите се прехвърлят, може да се обработват от банка посредник, която също може да начисли такса за обработка. Казано по-просто, таксите, начислени от трети лица, са причината сумата, върната по-сметката ви, да е по-малка от първоначално изпратената сума.

За плащания в мрежата SWIFT се използват банки посредници за завършване на трансакцията. В замяна на тази услуга може да събират такса, позната като такса на банката посредник. Revolut не вижда и не контролира тези такси. Обикновено таксите на банките посредници са в порядъка на 10 - 50 US$ или еквивалента в други валути, но могат да се променят драстично, ако превежданата валута не е валутата на държавата или на получателя. Имайте предвид, че таксата на банката посредник може да бъде наложена дори ако преводът е неуспешен.