Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Powody odrzucenia w Apple Pay i Google Pay

Jeśli używasz swojej karty do płatności za pośrednictwem Apple lub Google Pay i Twoja transakcja została odrzucona, przygotowaliśmy kilka najczęstszych powodów, dlaczego tak się mogło stać.

Jeśli dopiero zaczynasz używać swojej karty w usłudze Apple lub Google Pay, płatności kartą mogą zostać odrzucone, jeżeli autoryzacja karty nie przebiegła pomyślnie. Dzieje się tak, gdy np. na koncie nie ma wystarczających środków lub jeśli Twoja karta została zablokowana. 

Jeśli korzystasz z Apple lub Google Pay już od jakiegoś czasu i Twoja karta przestała reagować, poniżej znajdziesz możliwe przyczyny odrzucenia płatności dokonanej przy użyciu Apple lub Google Pay:

  • Jeśli otrzymasz powiadomienie o treści Card suspended (Karta została zawieszona), usuń kartę i dodaj ją ponownie. 
  • Sprawdź w aplikacji, czy Twoja karta nie została zamknięta. Jeśli tak, karta nie będzie już aktywna w Apple lub Google Pay. Możesz utworzyć nową kartę wirtualną lub aktywować zamkniętą kartę. Kartę należy usunąć z portfela Apple lub Google Pay, a następnie aktywować i dodać ponownie do usługi.
  • Sprawdź w aplikacji, czy Twoja karta nie jest zablokowana. Jeśli karta została zablokowana przez nasz system bezpieczeństwa lub przez Ciebie, wszelkie płatności przy użyciu Apple lub Google Pay zostaną odrzucone, a karta będzie widnieć w Apple lub Google Pay jako zawieszona. Po odblokowaniu karty stanie się ona ponownie aktywna. Jeśli Twoja karta nie chce działać za pośrednictwem portfela cyfrowego, spróbuj ją usunąć i dodać ponownie, lub użyj innej karty.  

Upewnij się, że Twoja karta nie została zawieszona lub wypowiedziana z powodu naruszenia jej bezpieczeństwa. W takim przypadku nie radzimy używać tej karty — konieczne będzie użycie nowej karty.