Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Czy mogę nadpłacić mój limit kredytowy? Czy są jakieś opłaty za nadpłatę?

Nie można nadpłacić wykorzystanego limitu kredytowego. Jakakolwiek ewentualna nadwyżka zostanie automatycznie przelana na Twoje konto główne w ciągu następnej nocy. Nie pobieramy również żadnych opłat za nadpłatę limitu kredytowego.