Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Czy mogę ponownie ubiegać się o kredyt, jeśli mój wniosek został odrzucony?

Wniosek o kredyt można złożyć w dowolnym momencie i dowolną liczbę razy. Jeśli jednak Twoja sytuacja osobista (np. wysokość dochodów lub zadłużenia) nie uległa znaczącej zmianie od czasu odrzucenia Twojego ostatniego wniosku, decyzja o przyznaniu kredytu będzie prawdopodobnie taka sama.

Co więcej, przed ponownym złożeniem wniosku zalecamy zapoznanie się z uzasadnieniem decyzji odmownej, która jest dostępna w Twojej aplikacji. Przykładowo: jeśli Twój wniosek został odrzucony z powodu niewystarczającego dochodu, sprawdź, czy powiązano wszystkie konta, na które trafiają Twoje zarobki. Jeśli wszystko zostało uwzględnione, a poziom Twojego dochodu nie uległ w międzyczasie zmianie, jest mało prawdopodobne, aby ponowny wniosek o kredyt został rozpatrzony pozytywnie.