Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak mogę zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) limit mojej karty kredytowej?

Obecnie nie ma możliwości zmiany limitu kredytowego w aplikacji — pracujemy nad dodaniem tej funkcji!

Niektórzy klienci Revolut mogą skorzystać z uproszczonego procesu zmiany limitu kredytowego, który nie wymaga dodatkowej weryfikacji dochodów. Aby skorzystać z tej opcji, należy użyć znajdującej się pod saldem opcji wyboru konta, wybrać Karty kredytowe, a następnie przejść do sekcji zarządzania limitem.

Innym sposobem jest spłata całościowa (brak wcześniej zatwierdzonych kryteriów zwiększenia limitu kredytowego), a następnie skontaktowanie się z nami w celu anulowania bieżącego limitu kredytowego.

Po tym jak anulujemy Twój dotychczasowy limit kredytowy, możesz ubiegać się o nowy (wyższy lub niższy) limit kredytowy.

Pamiętaj: analizując nowy wniosek, ponownie przeanalizujemy Twoją zdolność kredytową, w związku z czym nie ma gwarancji, że zostanie on rozpatrzony pozytywnie.

Samo usunięcie karty kredytowej w aplikacji Revolut nie jest wystarczające!