Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Dlaczego nie mogę usunąć zapasowej karty do spłaty kredytu?

Dodaj zapasową kartę do spłaty kredytu na wypadek braku wystarczających środków na koncie Revolut. Jeśli chcesz usunąć obecną kartę, dodaj nową lub spłać całość zadłużenia kredytowego (lub limitu kredytowego).