Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

свързване на карта на Revolut <18 към Apple или Google Pay

🎉 Картите Revolut <18 вече могат да бъдат свързани с Apple или Google Pay!

За да свържете картата Revolut <18, просто отидете в раздела „Карти“ на приложението Revolut <18.

  • Изберете бутона „добавяне към Apple Wallet“ точно под данните за картата или отидете в Apple Wallet на съответното устройство и докоснете знака „+“.
  • Изберете бутона „добавяне към Google Pay“ точно под данните за картата или отидете в Google Pay Wallet на съответното устройство и докоснете знака „+“.

Проверете кой отговаря на условията за използване на Apple или Google Pay за плащания с карти Revolut <18 в тези често задавани въпроси (ЧЗВ).

Apple и Google Pay могат да се използват навсякъде, където се приема безконтактно плащане или където има логото на Apple или Google Pay.

👉 Някои търговци прилагат лимити за безконтактно плащане на трансакция. Освен това се прилагат и обичайните лимити за сметка Revolut <18.

Ако ❄️ замразите картата Revolut <18, плащанията през съответната карта в Apple или Google Pay ще бъдат дезактивирани.