Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Кой отговаря на условията за използване на Apple или Google Pay за плащания с карта Revolut <18?

Вашият тийнейджър трябва да се намира в регион, който се поддържа, и да е над възрастта, която да отговаря на условията за регистриране за Apple ID или профил в Google в неговия регион.

Минимална възраст за използване на Apple Pay за всяка държава :

  • 13 години в Обединеното кралство, Съединените щати, Австралия и всички останали страни и региони.
  • 14 години в Австрия, България, Кипър, Италия, Литва и Испания.
  • 15 години в Чешката република, Франция, Гърция и Словения.
  • 16 в Хърватия, Германия, Гибралтар, Унгария, Ирландия, Лихтенщайн, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Сингапур и Словакия.

Минимална възраст за използване на Google Pay в отделните държави:

  • 13 във всички останали страни и региони.
  • 14 години в Австрия, Испания, Италия, Кипър и Литва.
  • 16 години в Обединеното кралство, Германия, Румъния, България, Хърватия, Унгария, Ирландия, Лихтенщайн, Люксембург, Нидерландия, Полша, Словакия, Словения, Съединените щати и Австралия.
  • Потребителите в Сингапур могат да получат достъп до Google Pay само когато са на 18 години.

За да разберете дали вашето устройство поддържа функцията, проверете на уебсайта на Apple или Google.